Dành cho chuyên gia...

 • Hỗ trợ dành cho doanh nghiệp

  Chỉ dành cho Microsoft Edge Beta

  Trợ giúp trực tiếp 1:1 có sẵn qua nhiều gói khác nhau để giúp bạn nhận được khả năng hỗ trợ cần thiết.

  Gửi yêu cầu
 • Đảm bảo cho ứng dụng

  Bạn gặp sự cố về các ứng dụng hoặc trang web doanh nghiệp trên phiên bản Microsoft Edge mới nhất? Microsoft sẽ giúp bạn khắc phục sự cố mà không cần tốn thêm chi phí.

  Gửi yêu cầu