Các Nền tảng Khác

Các Microsoft Edge Insider Channels đều khả dụng trên tất cả các phiên bản Windows và Windows Server được hỗ trợ cũng như macOS.