• Các kênh Người dùng nội bộ cho iOS

    Người dùng nội bộ Microsoft Edge cho iOS hỗ trợ các kênh Beta và Nhà phát triển. Kênh Beta là trải nghiệm xem trước ổn định nhất, với các bản cập nhật lớn cứ 4 tuần một lần. Các bản dựng dành cho Nhà phát triển của chúng tôi là sự thể hiện tốt nhất về những cải tiến của chúng tôi trong tuần trước.

    Hiện đang mở cho người dùng mới

Bạn đang ở trên trang Người dùng nội bộ Microsoft Edge, nơi bạn có thể tải xuống các bản dựng xem trước của Microsoft Edge trên Thiết bị đ động. Để tải xuống và tìm hiểu thêm về Microsoft Edge trên Thiết bị di động, hãy truy cập