• Beta-kanalen

  Större uppdateringar var 4:e vecka

  I Beta-kanalen har vi de mest stabila förhandsversionerna av Microsoft Edge. Större uppdateringar görs var fjärde vecka och i varje uppdatering införlivar vi de förbättringar som gjorts i våra Dev-byggen.

 • Dev-kanalen

  Uppdateras varje vecka

  Vill du se vad vi arbetade med i går? Vår Dev-kanal tillhandahåller de senaste versionerna för Linux, så att du kan hålla dig uppdaterad om hur vi gör.

Kommandorad för installation

Om du är en riktig Linux-fantast vill du kanske konfigurera vår PPA själv. Nedan tillhandahåller vi instruktioner för kommandorader som kan klistras in i ett terminalfönster för att installera signeringsnyckeln, en sources.lst-fil och installera.

 • ## Setup
 • curl https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc | gpg --dearmor > microsoft.gpg
 • sudo install -o root -g root -m 644 microsoft.gpg /usr/share/keyrings/
 • sudo sh -c 'echo "deb [arch=amd64 signed-by=/usr/share/keyrings/microsoft.gpg] https://packages.microsoft.com/repos/edge stable main" > /etc/apt/sources.list.d/microsoft-edge-beta.list'
 • sudo rm microsoft.gpg
 • ## Install
 • sudo apt update
 • sudo apt install microsoft-edge-beta
 • ## Setup
 • curl https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc | gpg --dearmor > microsoft.gpg
 • sudo install -o root -g root -m 644 microsoft.gpg /usr/share/keyrings/
 • sudo sh -c 'echo "deb [arch=amd64 signed-by=/usr/share/keyrings/microsoft.gpg] https://packages.microsoft.com/repos/edge stable main" > /etc/apt/sources.list.d/microsoft-edge-dev.list'
 • sudo rm microsoft.gpg
 • ## Install
 • sudo apt update
 • sudo apt install microsoft-edge-dev
 • ## Setup
 • sudo rpm --import https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc
 • sudo dnf config-manager --add-repo https://packages.microsoft.com/yumrepos/edge
 • sudo mv /etc/yum.repos.d/packages.microsoft.com_yumrepos_edge.repo /etc/yum.repos.d/microsoft-edge-beta.repo
 • ## Install
 • sudo dnf install microsoft-edge-beta
 • ## Setup
 • sudo rpm --import https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc
 • sudo dnf config-manager --add-repo https://packages.microsoft.com/yumrepos/edge
 • sudo mv /etc/yum.repos.d/packages.microsoft.com_yumrepos_edge.repo /etc/yum.repos.d/microsoft-edge-dev.repo
 • ## Install
 • sudo dnf install microsoft-edge-dev
 • ## Setup
 • sudo rpm --import https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc
 • sudo zypper ar https://packages.microsoft.com/yumrepos/edge microsoft-edge-beta
 • ## Install
 • sudo zypper refresh
 • sudo zypper install microsoft-edge-beta
 • ## Setup
 • sudo rpm --import https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc
 • sudo zypper ar https://packages.microsoft.com/yumrepos/edge microsoft-edge-dev
 • ## Install
 • sudo zypper refresh
 • sudo zypper install microsoft-edge-dev

Insider-kanaler för Android

Insider-kanaler för iOS

BetaKanal föriOS

Andra plattformar

Microsoft Edge Insider Channels finns för alla versioner av Windows och Windows Server som stöds samt macOS.