Użyliśmy automatycznego tłumaczenia dla niektórych z tych kart. Jeśli wolisz wyświetlać je w języku angielskim, możesz ukryć tłumaczenia za pomocą tego przełącznika.