• Kanał Beta

  Główne aktualizacje udostępniane co 4 tygodnie

  Kanał Beta oferuje najbardziej stabilne środowisko przeglądarki Microsoft Edge w wersji zapoznawczej. Dzięki głównym aktualizacjom udostępnianym co 4 tygodnie każda wersja zawiera zasoby wiedzy i ulepszenia z naszych kompilacji Dev.

 • Kanał Dev

  Aktualizowane co tydzień

  Chcesz zobaczyć, nad czym pracowaliśmy w ostatnim tygodniu? Nasz kanał Dev oferuje najnowsze kompilacje dostępne dla systemu Linux, dzięki czemu możesz na bieżąco na bieżąco śledzić postępy naszej pracy.

Instalowanie za pomocą wiersza poleceń

Jeżeli jesteś wielkim fanem systemu Linux, możesz chcieć skonfigurować nasze repozytorium PPA samodzielnie. Poniżej opisano instrukcje dla wiersza poleceń, które można wkleić w oknie terminalu w celu zainstalowania klucza do podpisywania, pliku sources.lst, a także samej instalacji.

 • ## Setup
 • curl https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc | gpg --dearmor > microsoft.gpg
 • sudo install -o root -g root -m 644 microsoft.gpg /etc/apt/trusted.gpg.d/
 • sudo sh -c 'echo "deb [arch=amd64] https://packages.microsoft.com/repos/edge stable main" > /etc/apt/sources.list.d/microsoft-edge-beta.list'
 • sudo rm microsoft.gpg
 • ## Install
 • sudo apt update
 • sudo apt install microsoft-edge-beta
 • ## Setup
 • curl https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc | gpg --dearmor > microsoft.gpg
 • sudo install -o root -g root -m 644 microsoft.gpg /etc/apt/trusted.gpg.d/
 • sudo sh -c 'echo "deb [arch=amd64] https://packages.microsoft.com/repos/edge stable main" > /etc/apt/sources.list.d/microsoft-edge-dev.list'
 • sudo rm microsoft.gpg
 • ## Install
 • sudo apt update
 • sudo apt install microsoft-edge-dev
 • ## Setup
 • sudo rpm --import https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc
 • sudo dnf config-manager --add-repo https://packages.microsoft.com/yumrepos/edge
 • sudo mv /etc/yum.repos.d/packages.microsoft.com_yumrepos_edge.repo /etc/yum.repos.d/microsoft-edge-beta.repo
 • ## Install
 • sudo dnf install microsoft-edge-beta
 • ## Setup
 • sudo rpm --import https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc
 • sudo dnf config-manager --add-repo https://packages.microsoft.com/yumrepos/edge
 • sudo mv /etc/yum.repos.d/packages.microsoft.com_yumrepos_edge.repo /etc/yum.repos.d/microsoft-edge-dev.repo
 • ## Install
 • sudo dnf install microsoft-edge-dev
 • ## Setup
 • sudo rpm --import https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc
 • sudo zypper ar https://packages.microsoft.com/yumrepos/edge microsoft-edge-beta
 • ## Install
 • sudo zypper refresh
 • sudo zypper install microsoft-edge-beta
 • ## Setup
 • sudo rpm --import https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc
 • sudo zypper ar https://packages.microsoft.com/yumrepos/edge microsoft-edge-dev
 • ## Install
 • sudo zypper refresh
 • sudo zypper install microsoft-edge-dev

Kanały niejawnego testera dla Android

Kanały niejawnego testera dla iOS

Beta Kanał dla iOS

Inne platformy

Kanały Microsoft Edge Insider Channels są dostępne na wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows i Windows Server, a także macOS.